Career Coach Pro 面試CV改造

Contact Us

輕鬆拿取投資銀行 3個秘密大公開 ! 【搵工】

面試的重要性

要輕鬆拿取投資銀行,月入超過五萬蚊的面試心法

第一,不要再小學自我介紹。

大家自我介紹一定好頭痛,每個人都一定會準備好稿,但是是不是一開頭都是寫我叫陳大民,就讀中文大學,我有良好的溝通技巧,曾經擔任過課外活動幹事,參加過不同的實習,例如去年參加過大公司,其實基本上這種自我介紹除非你天生係有過晚女神,或者富二代,基本上很難過度投資銀行,因為這種自我介紹,第一千篇一律,第二根本不是他們想要的人。

我用過來人的身份,教你點樣自我介紹海怡真正突出,首先你要找出與其他人的不同,我會稱之為獨家的市場點,其實當行銷你當自己是一個產品,把其他人做不到的事寫出來,一定要認真諗一個,很深刻的記憶點,而且是履歷冇寫的,最重要只講一個,而且講少少,我比我當年的範例。

我會講,哦當時想面試入一間國際銀行,但是我是完全不是讀金融出身,我的自我介紹說,我在暑假擔任摩根大通實習, 500位入面最終入選最終入選最後20歌,而更是當中唯一一個不是讀商科或金融出身的實習生,雖然如此,但是我的直屬上司,及人士顧問及選為我係最佳10位實習生,而且主動積極參加不同的義工活動。

第一,我以上的範例是針對相關行業金融行業,第二他們會有很深的記憶點,因為你做到一些與眾不同的問題,第三最重要,你可以將之後整個面試過程圍繞着這個工作經驗,因為很多時候面試他們會問很多奇怪問題,我們稱之為突發性問題,之後會再詳細介紹,例如用30秒介紹一支筆,所以如果你一開頭有這樣的磁石佢就會追住你不斷追問。

你就可以減少他們一些突如其來的問題,而且整個實習你都有準備過所有的工作經驗學到的事情,所以其實相對容易發揮只不過將你準備好的東西演繹出來。

第二,必須知道自己的優點,一致地演繹出來。

每個人的強項不一樣,有些人對數字特別敏感,有些人可能較強,有一些人則是領導才能比較強,必須清楚自己其中一個方向,然之後要在面試過程中無論答什麼問題都要一致地說。

最後的時候一定問題要主動引佢講特質,跟住你可以將你準備咗的計劃話俾佢知,例如你建議間公司可以提升一些毛利率,或者要進軍印度市場,同埋要多啲強調你自己做過啲乜嘢,亦都係最後退燒時間非常重要。

Spencer Lam

職場專家,港大心理學一級榮譽,超過10年HR經驗,曾任銀行MT