Career Coach Pro 面試CV改造

Contact Us

【提升LinkedIn魅力,職場加速!💪】

你想善用LinkedIn嚟搵工?我哋作為一間專業職涯教練公司,準備好同你分享點樣善用LinkedIn!🤝

(LinkedIn係一個超正嘅網絡平台,專為商業、專業同就業市場而設計。你可以用佢嚟擴展你嘅專業人脈,尋找商機同搵工。)

點樣善用LinkedIn?

1️⃣ 建立個人檔案📝

喺註冊嘅過程中,LinkedIn會指引你填寫個人資料,包括職業、地點、行業同專業知識等等。其實你之後都可以補充呢啲資料。快啲添好,因為LinkedIn上一個完整同專業嘅個人檔案可以令你更加顯眼。
2️⃣ 連繫聯絡人🌐

喺主頁面上嘅「Connections」選項可以幫你搵同你認識嘅人連繫返。你可以用電郵地址搵返你嘅朋友、同事或者專業聯絡人。

3️⃣ 追蹤公司同組織🤝

追蹤你有興趣嘅公司或者組織,咁你就可以收到佢哋嘅更新、招聘訊息同相關新聞。

4️⃣參與群組討論✨

LinkedIn嘅「Groups」功能可以加入你有興趣行業或者專業嘅群組,同其他人一齊討論。
5️⃣ 發佈同分享內容💬

你可以喺LinkedIn上發佈文章、分享消息,或者講下你嘅觀點同見解。參與內容嘅分享可以提高你喺平台上嘅知名度。

【喺LinkedIn上加入個人資料嘅方法】 點樣加入個人資料喺LinkedIn? 跟住以下步驟📱

1️⃣ 打開你嘅LinkedIn帳號。
2️⃣ 登入你嘅帳號。

3️⃣ 喺頂部嘅導航列度,點擊「我」。

4️⃣ 選擇「個人資料」。

5️⃣ 點擊「編輯個人檔案」。

6️⃣ 喺個人檔案嘅頁面度,點擊「添加部分」。

7️⃣ 根據提示,填寫個人資料,例如姓名、職位、學歷等等。

8️⃣ 填寫完成之後,點擊「保存」。

9️⃣ 喺預覽頁面上,檢查資料有冇錯誤。

🔟 點擊「發布」,完成加入個人資料嘅過程。
總結

開始善用LinkedIn,大大提升你嘅尋工成功率!🚀同專業人士連繫,展示你嘅技能,揾到理想嘅職業機會。立即開始建立你嘅LinkedIn存在!

#LinkedIn #JobSearch #Networking #CareerSuccess #ProfessionalDevelopment
Spencer Lam

職場專家,港大心理學一級榮譽,超過10年HR經驗,曾任銀行MT